ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เว็บไซต์โครงการ : https://www.highway-116.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 062-2945178, 089-218-5875
📠 โทรสาร 0-2318-8146 หรือ 0-2103-6765
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/…/11ETal5MUQp0PU7xN6cv-UiP…/edit
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 31​ มีนาคม 2566