ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแผนการจัดประชุม 3 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
  • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมศรีกันใจ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ตำบลม่วงน้อย ตำบลท่าตุ้ม ตำบลแม่แรง และตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  • กลุ่มที่ 3 : พื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์โครงการ : https://www.highway-116.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 062-2945178, 089-218-5875
📠 โทรสาร 0-2318-8146 หรือ 0-2103-6765
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/…/1cStkXsLFYW3PHN-g…/edit
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 1​ กรกฎาคม 2565