ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ. ป่าสัก- ต.ท่าวังพร้าว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1)
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ. ป่าสัก- ต.ท่าวังพร้าว
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เว็บไซต์โครงการ https://www.highway-116.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 083-803-2162, 091-717-9187
📠 โทรสาร 0-2103-6765 หรือ 0-2318-8146
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/…/13JMtIMEXvQZ1zOG7…/viewform…
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 4​ เมษายน 2565
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม