สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 6668-75 ต่อ 24038
โทรสาร : 0 2354 1034

อีเมล์ : surveydesign.doh@gmail.com

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

เลขที่ 1 ตำบลสุเทพ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ : 0 5327 8700 โทรสาร: 0 5327 7017

แขวงทางหลวงลำพูน

เลขที่ 129 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ : 0 5351 1051 โทรสาร : 0 53511 1070

ติดต่อสอบถาม

    บริษัทที่ปรึกษา